Close Menu

Werkwijze

Offerte aanvragen

Neem contact met ons op per e-mail, telefoon, via ons offerteformulier of kom langs bij ons op kantoor. Om een vrijblijvende, passende offerte op te kunnen stellen, vragen wij u om zoveel mogelijk informatie zoals de aanleiding van de asbestinventarisatie, wat voor pand het betreft dit kan u verduidelijken door het aanleveren van foto's en / of (bouw)tekeningen, maar ook waar de locatie zich bevindt. Wanneer u al informatie heeft over de aanwezigheid van asbest in het pand of waar het in het verleden toegepast was, horen wij het graag. Dan kunnen wij hier de actuele situatie van vaststellen in de rapportage.

1

Opdracht

Heeft u de offerte van ons ontvangen? Dan kunt u opdracht voor het asbestonderzoek geven door de ondertekende offerte te retourneren. Wij nemen na ontvangst z.s.m. contact met u op om de asbestinventarisatie in te plannen. Daarna vragen wij bedrijven om een opdracht te verstrekken via het LAVS. Voor particulieren en bedrijven die ons opdracht geven om dit te regelen kunnen we zelf een opdracht namens u in het LAVS zetten.

2

Vooronderzoek, het asbestinventarisatieplan en de melding

Voordat het asbestinventarisatieplan (ook wel AI-plan genoemd) wordt opgesteld, wordt er een vooronderzoek uitgevoerd. Tijdens het vooronderzoek zullen wij u verzoeken om relevante documenten aan te leveren. Mogelijk is dit reeds gedaan bij de offerteaanvraag en gaan wij daarmee al aan de slag. Wanneer er andere betrokken personen of instanties zijn, zoals de bewoner, een medewerker of een gebruiker, verzoeken wij om toestemming te geven zodat zij eventueel ook relevante informatie mogen verstrekken. Tijdens het vooronderzoek beoordelen wij de ontvangen tekeningen en verdere documentatie die relevant kunnen zijn voor de asbestinventarisatie (zoals bijvoorbeeld bestekken, eerder uitgevoerde asbestinventarisaties, gegevens eerdere asbestsaneringen).
Wij stellen op basis van het vooronderzoek een asbestinventarisatieplan op. Hierin staat een beschrijving van het pand, het object of de installatie die op asbest wordt onderzocht en eventuele andere informatie uit het vooronderzoek. Ook de methode van de asbestinventarisatie en de verantwoording hoe met het effect van het asbest zo veel mogelijk wordt voorkomen staan beschreven.  Tot slot is een overzicht van de noodzakelijke arbeidsmiddelen en een lijst met aandachtspunten voor de uitvoering van de asbestinventarisatie opgenomen.

Indien de opdracht nog niet in LAVS is opgenomen, zullen wij hiervoor zorgdragen. Bedrijven kunnen dit zelf ook regelen als ze in het bezit zijn van een eHerkenning.
Wij zijn verplicht om de asbestinventarisatie uiterlijk 1 werkdag voor aanvang via het LAVS aan onze certificerende instelling te melden.

3

Uitvoering asbestinventarisatie

De asbestinventarisatie wordt uitgevoerd door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA). De DIA heeft het asbestinventarisatieplan bij zich zodat hierin alle gegevens van het onderzoek ter plaatse worden genoteerd. De DIA gaat hierbij systematisch te werk zodat geen ruimte of installatie wordt overgeslagen.

De DIA neemt van elk aantroffen type asbestverdacht materiaal een representatief monster. Wanneer het asbest vermoedelijk niet homogeen in het materiaal aanwezig is, worden er meerdere monsters van het materiaal genomen. Tijdens de monstername gebruikt de DIA persoonlijke beschermingsmiddelen en mag er niemand anders in dezelfde ruimte aanwezig zijn. Op de plek waar het monster is genomen wordt een code genoteerd zodat de plek gekenmerkt is. Na de monstername wordt deze plek gefixeerd en gereinigd. Tijdens de inventarisatie worden maatregelen genomen om verspreiding van asbest te voorkomen. Indien er een calamiteit is geconstateerd, wordt u (de opdrachtgever) hierover meteen op de hoogte gebracht.

4

Analyseren van het asbestverdachte materiaal

De monsters worden verstuurd naar een door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd laboratorium voor het analyseren op asbest. Meestal komt het analyseresultaat de volgende werkdag bij ons binnen. Indien er tijdens de inventarisatie een calamiteit (beschadigd asbesthoudend materiaal / asbestverontreiniging) is geconstateerd, bespreken we de vervolgstappen, zoals: het nemen en analyseren van kleefmonsters om de verontreiniging in kaart te brengen of het uitvoeren van een NEN 2991 onderzoek (kleefmonsters en luchtmonsters).

5

Het asbestinventarisatierapport

Met de gegevens van de asbestinventarisatie en met de resultaten van het laboratorium wordt een asbestinventarisatierapport opgesteld. Hierin wordt beschreven wat de asbesthoudende materialen zijn en advies gegeven hoe dit (door een asbestsaneringsbedrijf) dient te worden verwijderd. De rapportage ontvangt u van ons per e-mail. Ook zetten wij de rapportage in het LAVS zodat de door u gekozen saneerder alle gegevens compleet ontvangt.

6