Close Menu

Algemene voorwaarden

Algemeen

Fiberscan werkt conform de standaardregeling zoals vermeld in De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011 - herzien juli 2013).
 

De nieuwe regeling 2011 (herzien juli 2013)

DNR 2011 is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs/ingenieurs en opdrachtgevers. De Nieuwe Regeling kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang.
De regeling is via deze link te downloaden.
 

Offertes

Offertes zijn geldig tot 2 maanden na dagtekening. Alle bedragen zijn excl. 21% omzetbelasting.
 

Facturatie en factuuradres

In het geval het factuuradres afwijkt van het in de offerte genoemde adres verzoeken wij u het juiste adres (of geadresseerde/ bedrijfsnaam) schriftelijk per e-mail door te geven. Indien u gebruik maakt van PO nummers, verzoeken wij u deze bij akkoord bevinding van de offerte aan Fiberscan door te geven. Indien de in de offerte geadresseerde opdrachtgever opdracht voor de werkzaamheden geeft, en aangeeft dat de facturatie aan een ander bedrijf gericht moet worden, blijft opdrachtgever verantwoordelijk voor voldoen van de facturen indien betaling door het bedrijf waaraan is gefactureerd uitblijft.
 

Betaling

Tenzij anders is overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.