Close Menu

Asbestinventarisatie

 

Wanneer kunt u een asbestinventarisatie laten uitvoeren?

Zijn er plannen voor renovatie- en / of sloopwerkzaamheden? Gaat u uw woning verbouwen of uitbreiden? Is er sprake van funderingsherstel of onder keldering van uw woning? Gaat u uw woning, bedrijfsruimte of kantoorpand verkopen of splitsen of bent u juist van plan een woning of nieuwe bedrijfslocatie te kopen? 

In al deze gevallen wilt u inzicht krijgen in de aanwezigheid van asbest in uw panden. Ligt er bijvoorbeeld een asbesthoudend dak op het pand, zitten er asbesthoudende platen achter de ketel of zijn er leidingen ommanteld met asbest?

Ook kan het zo zijn dat bevoegd gezag vraagt om meer informatie over eventuele aanwezigheid van asbest in uw pand.

Om te bepalen of er in uw pand asbest aanwezig is, voert Fiberscan asbestinventarisaties uit.

 

Waarom is asbestinventarisatie belangrijk?

De voornaamste reden waarom asbestinventarisatie belangrijk is, is omdat het bijdraagt aan de veiligheid en gezondheid van mensen die in de buurt van asbesthoudende materialen werken of wonen. Als asbest aanwezig is kan dit voor ernstige gezondheidsproblemen zorgen en daarom is het essentieel om te weten wat voor materiaal asbest bevat. Daarna kan doormiddel van asbestinventarisatie de asbestverdachte materialen worden gesignaleerd en uiteindelijk worden verwijderd. 

 

Wat doen we bij een asbestinventarisatie?

Tijdens een asbestinventarisatie wordt door middel van licht of zwaar destructief onderzoek gezocht naar asbestverdachte toepassingen. Van de asbestverdachte toepassingen worden tijdens de asbestinventarisatie materiaalmonsters voor analyse meegenomen. Deze monsters worden door een geaccrediteerd, onafhankelijk laboratorium geanalyseerd. Ook wordt gelet op de eventuele aanwezigheid van risico’s ten aanzien van het aangetroffen asbest.

Aan de hand van de analyseresultaten wordt een rapportage van de asbestinventarisatie met een passend advies opgesteld. In de rapportage staat ook beschreven hoe en in welke risicoklasse een asbestsaneerder het asbest moet verwijderen. 

Fiberscan asbestinventarisatie uitvoeren
 

Wat is asbest eigenlijk?

Asbest is een verzamelnaam voor meerdere in de natuur voorkomende mineralen (silicaten). De mineralen zijn opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Er zijn zes soorten asbest. De meest toegepaste soorten zijn chrysotiel, amosiet en crocidoliet.

Asbest werd toegepast vanwege de verschillende eigenschappen. Zo zijn asbestvezels bestand tegen zuren en logen, bestand tegen hoge temperaturen, sterk en flexibel, slijtvast, thermisch- elektrisch- en geluidsisolerend, goedkoop, gemakkelijk te winnen en eenvoudig te verwerken.

Door deze eigenschappen heeft asbest drie verschillende functies:
-    Isolerende functie;
-    Afdichtings- of pakkingsfunctie;
-    Constructieve of versterkende functie.

Asbest werd daarom tot halverwege 1993 veel gebruikt in bouwmaterialen.


Asbest is verboden

Sinds 1 juli 1993 mogen bedrijven geen asbest meer gebruiken. Ook mogen zij geen asbest of asbesthoudende producten meer verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. Sinds 2005 geldt in de Europese Unie (EU) een asbestverbod. En mogen alleen gecertificeerde asbest bedrijven een asbestinventarisatie uitvoeren.
 

Wanneer is een asbestinventarisatie verplicht?

Volgens de wetgeving moet voor alle sloopwerkzaamheden in panden die gebouwd zijn voor 1994 een asbestinventarisatie worden uitgevoerd. Na het uitvoeren van de asbestinventarisatie door een onafhankelijk bureau (zoals Fiberscan) is de rapportage een verplichte bijlage voor het indienen van de sloopmelding. Omdat het bewerken van asbesthoudende materialen risico’s voor mens en milieu veroorzaakt mag het verwijderen van asbest in de meeste gevallen alleen gedaan worden door een gecertificeerd bedrijf. Fiberscan zal hierover een duidelijk advies geven in de rapportage van de asbestinventarisatie.

 

Asbestinventarisatie bij Fiberscan

Heeft u een asbestinventarisatie nodig omdat u sloopwerk wilt laten uitvoeren, uw gebruikers of medewerkers wilt informeren over het asbest in het pand of omdat u het pand wilt ver- of aankopen? Neem dan contact op met Fiberscan. De medewerkers van Fiberscan zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van verschillende soorten asbestinventarisatie onderzoeken en kunnen u het beste adviseren over wat voor u precies van toepassing is. Bij Fiberscan beginnen wij met dit destructief onderzoek met een visueel onderzoek. Dit noemen wij de voorbereidingsfase. Hierbij inspecteren wij alle asbesthoudende materialen om zo de asbestinventarisatie in kaart gebracht te krijgen.