Close Menu

Aangeleverd monster

 

Wanneer u enkel (ter kennisgeving) wilt weten of een materiaal asbesthoudend is en het verder niet verwijderd hoeft te worden, kan een monster aangeleverd worden. Het is bekend dat asbest schadelijk is voor de gezondheid, daarom raden wij nadrukkelijk af om het materiaal in stukken te breken zodat u een deel bij ons kunt aanleveren. Mocht er al een los stukje zijn, dan kan deze dicht en dubbel verpakt afgeleverd worden bij ons kantoor. Het is ook mogelijk om het monster per post te versturen. Geef hierbij op het pakket aan dat het asbestverdacht materiaal bevat zodat wij weten dat we de enveloppe voorzichtig moeten openen.

Zodra het aangeleverde monster door ons is ontvangen, zal één van onze DIAs (Deskundig Inventariseerder Asbest) het monster visueel beoordelen. Is het monster inderdaad asbestverdacht, dan zal het opgestuurd worden naar een geaccrediteerd laboratorium ter analyse. De volgende werkdag, zodra het analyseresultaat bekend is, nemen wij contact met u op om de uitslag te bespreken. Het analysecertificaat ontvangt u van ons per e-mail. Wanneer het monster asbesthoudend blijkt te zijn, zullen wij u uiteraard adviseren in de verder te nemen stappen.

Asbestinventarisatie

Mocht het niet mogelijk zijn om een stukje van het asbestverdachte materiaal aan te leveren en wilt u niet een complete asbestinventarisatie laten uitvoeren, dan kan de DIA ook bij u op locatie langskomen om op verantwoorde én deskundige wijze een monster van het asbestverdachte materiaal te nemen.