Close Menu

Asbestbeheersplan

Als er tijdens een asbestinventarisatie asbesthoudende materialen zijn aangetroffen, is het direct saneren van asbest niet altijd noodzakelijk. Op verzoek van de opdrachtgever kan er een asbestbeheersplan opgesteld worden. Waarin wordt beschreven hoe het bouwwerk of object op een veilige manier gebruikt kan worden.

Informatie in een asbestbeheersplan

Een asbestbeheersplan is bijvoorbeeld geschikt voor vastgoedeigenaren die de gebruikers of huurders van het bouwwerk willen informeren hoe zij om kunnen gaan met het aanwezige asbest. O.a. de volgende informatie kunnen zij terugvinden in het asbestbeheersplan:

  • De gebruik beperkende maatregelen (niet boren of breken in bepaalde delen van het pand);
  • Informatievoorziening naar gebruikers;
  • Het noodplan bij schade of ongelukken;
  • Periodieke controle van de staat van het asbesthoudende materiaal.