Close Menu

Asbestinventarisatie golfplaten

 

Asbest in golfplaten

De meest bekende asbesthoudende toepassing is de asbest golfplaten. Toch bevat niet elke golfplaat asbest. Om zeker te weten of uw golfplaten asbesthoudend zijn, kan Fiberscan langskomen om de golfplaten te inventariseren. De meeste (asbest) golfplaten zijn voorzien van een code. Hieruit kunnen wij herleiden of de golfplaat daadwerkelijk asbest bevat, of niet. Ook kunnen wij een monster van de golfplaten nemen. Het monster wordt in een geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd op asbest en zo kunnen we u informeren of het asbest golfplaten betreft, of niet. Wanneer er wel sprake van asbest golfplaten is, zullen wij een passend advies geven over de te nemen vervolgstappen binnen de geldende wetgeving. Wij raden ten strengste af om zelf een monster van de golfplaten te nemen en op te sturen naar een laboratorium. Hierbij is een grote kans dat asbestvezels vrijkomen en schade brengen aan mens en milieu.

De Rijksoverheid is voornemens om in de toekomst asbestdaken te verbieden. Dit heeft te maken met de natuurlijke verwering van de platen waardoor asbestvezels vrij kunnen komen.

 

Code asbest golfplaten

Op veel golfplaten zijn coderingen aangebracht. Als deze code bestaat uit o.a. AT, NF of CAF betreft het asbest golfplaten. Ook op asbestvrije golfplaten kunnen coderingen zijn aangebracht (o.a. NT, AF, AFM, NA, AP, AV). Als er geen codering op de golfplaat terug te vinden is betekent het helaas niet dat de plaat asbestvrij is. Vaak zijn de coderingen niet zichtbaar, omdat de golfplaten elkaar overlappen. Om zeker te weten of de golfplaat asbesthoudend is, of niet, kan het materiaal geanalyseerd worden. Het is bekend dat asbest schadelijk is voor de gezondheid, daarom raden wij nadrukkelijk af om het materiaal in stukken te breken zodat u een deel bij ons kunt aanleveren. U kunt een afspraak met Fiberscan maken waarbij een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) op veilige wijze een monster komt nemen. Daarna ontvangt u een rapportage of certificaat waarmee u kunt aantonen dat de golfplaten wel of niet asbesthoudend zijn.

Asbest golfplaten Fiberscan asbestinventarisatie

Asbestvrije golfplaten afvoeren

Per gemeente / milieustraat is het verschillend hoe wordt omgegaan met het afvoeren van asbestvrije golfplaten. Wanneer de asbestvrije golfplaten in stukken zijn gezaagd is niet elk stuk voorzien van een codering. Daarom kan de gemeente of milieustraat toch een verzoek indienen om de golfplaten dubbel verpakt in te leveren bij de milieustraat. Vraag van te voren bij uw gemeente of milieustraat na wat de geldende regels zijn.

 

Asbesthoudende golfplaten afvoeren

Als particulier mogen asbest golfplaten bij de milieustraat worden ingeleverd mits:

  • Het minder dan 35 m2 betreft.
  • De platen niet beschadigd zijn dus in zijn geheel gedemonteerd of los zijn.
  • De golfplaten dubbel zijn verpakt in stevig plasticfolie. Het plastic moet doorzichtig en minimaal 0,2 mm dik zijn.
  • Het pakket moet goed en luchtdicht zijn dichtgeplakt in een doorzichtige zak met stevige tape. De beste methode hiervoor is de zwanenhals-methode.
  • De scherpe randen extra afgeplakt zijn met voldoende tape.

 

De golfplaten en andere asbesthoudende toepassingen dienen verwijderd te worden door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf als:

  • Het meer dan 35 m2 per kadastraal perceel betreft.
  • Het materiaal beschadigd is.
  • Het materiaal niet verpakt kunnen worden zonder deze te beschadigen.
  • Het materiaal onderdeel is van of is toegepast in een bedrijfspand. Bijvoorbeeld: de golfplaten op het dak.

Voordat het asbestsaneringsbedrijf aan de slag kan gaan moet er altijd eerst een onafhankelijke asbestinventarisatie uitgevoerd worden. Indien de asbestinventarisatie nog niet is uitgevoerd of er geen geldig (maximaal 3 jaar oud) asbestinventarisatierapport aanwezig is, kunt u een vrijblijvende offerte bij Fiberscan opvragen.

 

Asbest golfplaten dak Fiberscan