Close Menu

Privacyverklaring

 

Fiberscan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons secretariaat (023-5557370) of stuur een e-mail naar fiberscan@fiberscan.nl.

 

1.            Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u deze aan ons verstrekt via het contactformulier op onze website, of met ons deelt via de telefoon, fax of e-mail. De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn uw naam en eventueel functietitel, uw e-mailadres en uw (mobiele) telefoonnummer. Indien de locatie waar het werk uitgevoerd wordt en/of het factuuradres gelijk zijn aan uw woonadres, worden ook uw persoonlijke adresgegevens verwerkt.

 

2.            Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fiberscan heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen de identiteit van onze bezoekers echter niet controleren. Als u er van overtuigt bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via fiberscan@fiberscan.nl zodat wij deze gegevens kunnen verwijderen.

 

3.            Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden gebruikt omdat deze noodzakelijk zijn voor onze orderacceptatie en orderafhandeling. Hieronder verstaan wij het in behandeling kunnen nemen van aanvragen, het offreren, het maken van werkafspraken, het factureren en overige voor de aanvraag en uitvoering van het project belangrijke communicatie.

Beperkt zal uw e-mailadres ook gebruikt worden om onze diensten bij u te promoten. Indien u deze mailingen niet wenst te ontvangen kunt u zich hier voor afmelden d.m.v. de afmeldlink onderaan onze mailingen.

 

4.            Geautomatiseerde besluitvorming

Fiberscan neemt geen beslissingen die gevolgen kunnen hebben voor uw privacy op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Hiermee bedoelen we beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat hier een persoon (bijvoorbeeld één van onze medewerkers) tussen zit.

 

5.            Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Fiberscan bewaart uw persoonsgegevens om de bovengenoemde doelen te realiseren. Indien er sprake is van een orderafhandeling houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, zoals vastgesteld in het Burgerlijk Wetboek en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

 

6.            Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor de orderafhandeling of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fiberscan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

7.            Cookies en vergelijkbare technieken

Onze website maakt geen gebruik van technische, functionele en/of analytische cookies.

 

8.            Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fiberscan. Wilt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen, neem dan contact op via fiberscan@fiberscan.nl.

 

9.            Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fiberscan gaat zeer integer om met haar data en de bescherming hiervan. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via fiberscan@fiberscan.nl.

 

10.          Klachten

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).