Asbest verwijderen

 

 In de meeste gevallen is toestemming vereist van de gemeente. In de  Bouwverordening van de gemeente staat wanneer een sloopvergunning en  wanneer een melding verplicht is. In enkele gevallen mag asbest door een  particulier zelf worden  verwijderd. Indien bedrijfsmatig asbest wordt  verwijderd dient dit door een aannemer te gebeuren die dit meldt bij de  arbeidsinspectie. In de meeste gevallen dient het asbest door een  gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf (SC-530 gecertificeerd) te  worden verwijderd.

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering