Close Menu

Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

Het systeem is in 2008 opgericht als AVS (Asbestvolgsysteem). Het AVS bood ondersteuning aan het asbestverwijderingsproces en leidde tot minder administratieve lasten voor gemeenten en wooncorporaties. In 2010 is het systeem opgeschaald naar landelijk niveau; het LAVS.

De doelen van LAVS:

  • Verlichting van administratieve taken;
  • Inzichtelijk maken van de asbestketen;
  • Verbeteren van effectiviteit van het toezicht door de toezichthoudende overheidsinstellingen, zoals inspectie SZW, gemeenten en omgevingsdiensten;
  • Volgen van alle stappen in de gehele keten met de daarbij horende documenten, van de opdracht tot de asbestinventarisatie en van de asbestverwijdering tot en met de afvoer en stort van het asbest.
     

Gebruik LAVS verplicht

Vanaf maart 2017 is het invoeren van asbestinventarisatie- en saneringsprojecten in het LAVS verplicht. Alle stappen in de asbestketen en de daarbij behorende, relevante documenten dienen in het LAVS te worden geregistreerd door de desbetreffende bedrijven.
Als gebouweigenaar kunt u zelf optreden als opdrachtgever voor een asbestinventarisatie en het verwijderen van het asbest, maar het kan ook uitbesteed worden aan een opdrachtnemer. Deze partij werkt dan namens u in het LAVS.
Alleen bedrijven met eHerkenning hebben toegang tot het LAVS. Particulieren dienen een bedrijf opdracht te geven om namens hen de locatie in het LAVS op te nemen. Dit bedrijf is de opdrachtnemer. Het mandateren kan op twee manieren:

  • De gebouweigenaar kan zelf in LAVS werken, maar kiest ervoor om iemand anders aan te wijzen als opdrachtgever. De gebouweigenaar blijft wel verantwoordelijk voor het afvoeren van asbest op de juiste wijze.
  • De gebouweigenaar kan niet zelf in LAVS werken, zoals een particulier. De opdrachtnemer kan dan de locatie aanmelden in het LAVS en geeft daarbij aan wie zijn opdrachtgever is.

Enkel de bedrijven en personen die aan het project zijn gekoppeld kunnen de gegevens inzien. De gegevens zijn verder voor niemand anders zichtbaar of te achterhalen. Met de informatie wordt vertrouwelijk omgegaan.
 

Ervaring met Asbestvolgsysteem

Fiberscan heeft al meerdere jaren ervaring met LAVS. Indien gewenst kunnen wij de volledige administratie in LAVS voor u verzorgen.
Indien er vragen zijn of als u gebruik wilt maken van onze diensten, neem dan contact met ons op. Ook met vragen over de werkwijze van het LAVS staan wij u graag te woord.