Close Menu

Asbest Saneren

Wilt u zelf asbest saneren (asbest verwijderen)? Dit is in een aantal gevallen toegestaan, maar maak in elk geval gebruik van een professioneel advies. Laat een asbestinventarisatie uitvoeren, door een daarvoor gecertificeerd bedrijf, zoals Fiberscan. Op basis van de asbestinventarisatie kunt u asbest laten saneren, uiteraard binnen de wettelijke kaders. Dit is onder andere van belang wanneer u wilt gaan slopen of renoveren, of wanneer u te maken heeft met het opruimen van asbest na een incident.

 

Asbest laten Saneren door Fiberscan
Loop geen onnodige risico's tijdens het verwijderen van asbest!

Is er mogelijk sprake van asbest in uw omgeving? Ga voor zeker en maak direct een afspraak voor een asbest inventarisatie.

 

Ja, Ik wil asbest laten saneren

 

 

 

Veilig asbest saneren

Wilt u asbest saneren? Beperk dan altijd de risico's en laat een inventarisatie van asbest uitvoeren, op basis van conform het porcescertificaat. U zorgt er daarmee voor dat de asbestsanering op een correcte wijze kan plaatsvinden, zoals de norm dat bedoeld heeft. U beperkt de veiligheids- en gezondheidsrisico’s tijdens het afvoeren van asbest tot een minimum. Vraag direct om advies, of vraag een vrijblijvende offerte aan voor het inventariseren van asbest.

Asbest laten saneren

Fiberscan kan u ook ondersteunen bij het saneren van asbest. Wij kunnen desgewenst ook het sloopproces begeleiden. Laat uw asbest verwijderen door gecertificeerde verwijderaars, om gezondheidsrisico’s te voorkomen. Het asbest verwijderen gaat als volgt:

Wij werken in drie stappen, voorbereiding, het asbest verwijderen en het asbest afvoeren. Gedurende de voorbereidingsfase worden plekken waar asbest zich bevindt geïdentificeerd. Denk hierbij aan asbesthoudende grond, asbesthoudende golfplaten en maar er zijn ook andere asbesthoudende materialen, dit komt omdat er verschillende soorten asbest zijn. Tijdens deze visuele inspectie zorgen wij dat al het asbesthoudende materiaal en asbesthoudende grond in kaart is gebracht.

Er zijn twee veelvoorkomende vormen. Dit zijn hechtgebonden asbest en niet hechtgebonden asbest. Over het algemeen is de hechtgebonden vorm minder gevaarlijk omdat het vast zit op asbesthoudend materiaal. De stof komt alleen vrij als het materiaal breekt. Asbest wat niet hechtgebonden is veel gevaarlijker omdat de vezels vrij in de lucht komen. Schakel voor deze voor altijd een gecertificeerd bedrijf in.  

Na de voorbereidingsfase beginnen wij of een van de andere daarvoor gecertificeerde bedrijven met het asbest verwijderen. In deze fase gaan wij van Fiberscan secuur te werk en zullen alle aangetroffen asbest verwijderen. Daarnaast controleren we meerdere malen of alle asbest verwijderd is.
 
Tot slot voeren wij na de asbest verwijdering de asbest af. De asbest gaat naar een erkende stortplaats.

De keuze voor het juiste asbest sanering bedrijf

Het is essentieel om te kiezen voor een van de gecertificeerde bedrijven. Daarnaast is de communicatie met de aannemer belangrijk. De asbest verwijdering moet de renovatie/verbouwing niet in de weg staan. Verder moet je kijken naar certificering, ervaring, prijs en reputatie van het gecertificeerd bedrijf.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op met ons.