Close Menu

Chroom-6

Chroom-6 onderzoek

Naast asbestinventarisaties voert Fiberscan ook onderzoeken naar chroom-6 uit. Chroom-6 is een gevaarlijke stof die veel verwerkt is in verfsoorten en wordt toegepast vanwege de roestwerende / conserverende eigenschappen. De chroom-6 houdende verf wordt toegepast als deklaag of ingredi├źnt van bouwmaterialen voor extra stevigheid en bescherming tegen corrosie.

De chroom-6 houdende verf is met name gebruikt op metalen objecten (bruggen, vliegtuigen, treinstellen en boten, militait materieel en lantaarnpalen en metalen toepassingen in de bouw (damwandbeplating, leidingwerk, radiatoren en constructiemateriaal). In minder mate is het ook toegepast op hout (schuttingdelen, tuinmeubelen en speeltoestellen) en plastic.

Met name in de periode van 1960 tot 1980 is chroom-6 houdende verf veel gebruikt, maar ook daarna is het nog veelvuldig toegepast. Sinds de jaren negentig is verkoop van chroom-6 houdende verg aan consumenten verboden. Bedrijfsmatig is het gebruik van chroom-6 houdende verf onder bepaalde omstandigheden nog wel toegestaan. Hiervoor moet dan altijd wel toestemming (ontheffing) zijn aangevraagd bij de overheid.

                                                                      Chroom-6 onderzoek Fiberscan

 

Waarom is chroom-6 gevaarlijk?

Na blootstelling aan chroom-6 kan, net als asbest, op termijn leiden tot ernstige gezondheidsschade. Bij werkzaamheden met of aan chroom-6 houdende verf of coatings kunnen medewerkers via inhalatie of via de huid aan chroom-6 worden blootgesteld. In Nederland zijn (nog) geen voorgeschreven normen en richtlijnen voor onderzoek naar en analyse van chroom-6 beschikbaar. Hierdoor worden er verschillende methodes voor onderzoek (strategie, werkwijze, monstername, conservering) en analyses (verschillende analysetechnieken) aangehouden. Er zjn verschillende initiatieven om de werkwijde voor monstername en analyse te normaliseren in landelijke wet- en regelgeving.

Fiberscan heeft geen eigen laboratorium waardoor wij flexibel zijn in de samenwerking met beschikbare, geaccrediteerde laboratoria. Wij hebben diverse methodes van onderzoek en analyses vergeleken en hanteren de methode die wij het meest representatief en betrouwbaar achten. Fiberscan houdt de bewegingen in de markt rondom chroom-6 nauwlettend in de gaten zodat wij het onderzoek conform de actuele wet- en regelgeving en de laatste stand van de techniek uitvoeren en het juiste advies kunnen geven.

 

Werkwijze onderzoek naar chroom-6

Heeft u materialen die u wilt laten onderzoeken op chroom-6, kan kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen bij Fiberscan. Naast de chroom-6 analyse kunnen wij de verf ook op andere metalen laten analyseren (bijvoorbeeld lood).

Na een vooronderzoek, waarbij bouwtekeningen en archiefdocumenten op informatie over toepassingen van coatings, primers of verflagen worden bestudeerd, wordt het chroom-6 onderzoek uitgevoerd. Fiberscan komt op locatie langs een systematische, visuele inspectie uit te voeren. Hierbij worden alle ruimten ge├»nspecteerd op het eventuele aanwezigheid van chroom-6 houdende verf. Bij het uitvoeren van een licht destructief onderzoek wordt gebruik gemaakt van handgereedschap.

Van chroom-6 verdacht materiaal wordt per type toepassing verschillende materiaalmonsters genomen om een representatief beeld van de aan- of afwezigheid en de concentratie aanwezigheid van chroom-6 in de toepassing te krijgen. Omdat chroom-6 in primers en coatings in meerdere lagen verwerkt kan zijn, wordt de verdachte chroom-6 toepassing tot aan de onbehandelde ondergrond kaal geschraapt. De locatie, waar het monster genomen is, wordt gemarkeerd. De monsters worden dubbel verpakt in een monsterzakje en naar het laboratorium gestuurd. Met de resultaten van het laboratoriumonderzoek wordt een rapportage van het chroom-6 onderzoek opgesteld. Hierin wordt beschreven waar de chroom-6 verdachte toepassingen aangetroffen zijn, wat de resultaten van de analyses zijn en wat ons advies voor u is.

Onderzoek chroom-6 Fiberscan

Fiberscan kan u informeren over alle ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar chroom-6 (en andere metalen zoals lood) en dit onderzoek uitvoeren.

Wilt u informatie over chroom-6 onderzoek of wilt u een choom-6 onderzoek laten uitvoeren?
Bel 023-5557370 of mail naar fiberscan@fiberscan.nl.