Close Menu

Asbest verwijderen

In de meeste gevallen is toestemming van de gemeente vereist. In de Bouwverordening van de gemeente staat wanneer een sloopvergunning en wanneer een melding verplicht is. In enkele gevallen mag asbest door een particulier zelf worden verwijderd. Indien bedrijfsmatig asbest wordt verwijderd dient dit door een aannemer te gebeuren die dit meldt bij de arbeidsinspectie. In de meeste gevallen dient een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf (conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, voorheen SC-530, gecertificeerd) de asbest te saneren.