Close Menu

Asbest verwijderen

In de meeste gevallen is toestemming van de gemeente vereist. In de Bouwverordening van de gemeente staat wanneer een sloopvergunning en wanneer een melding verplicht is. In enkele gevallen mag asbest door een particulier zelf worden verwijderd. Indien bedrijfsmatig asbest wordt verwijderd dient dit door een aannemer te gebeuren die dit meldt bij de arbeidsinspectie. In de meeste gevallen dient een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf (conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, voorheen SC-530, gecertificeerd) de asbest te saneren.

Asbest saneren - Wat je moet weten

Asbest is een materiaal dat veel gebruikt werd in de bouw tot in de jaren negentig. Het is echter gevaarlijk voor de gezondheid en kan bij inademing longkanker, mesothelioom en asbestose veroorzaken. Daarom is het belangrijk om asbest tijdig te saneren. In dit artikel gaan we dieper in op de vereiste toestemming, wie asbest mag verwijderen en hoe je het op een veilige manier kan laten verwijderen.

 

Inleiding

Asbest saneren is een belangrijke taak die moet worden uitgevoerd om de gezondheid van mensen te beschermen. Het verwijderen van asbest is echter een complex proces dat goed moet worden beheerd. In de meeste gevallen is toestemming van de gemeente vereist voordat je kan beginnen met het saneren van asbest. In dit artikel zullen we bespreken wanneer en hoe je toestemming kan verkrijgen, en wie asbest mag verwijderen.

 

Wanneer is toestemming van de gemeente vereist?

In de Bouwverordening van de gemeente staat wanneer een sloopvergunning en wanneer een melding verplicht is. In de meeste gevallen is een sloopvergunning vereist voor het saneren van asbest. Dit is vooral het geval als het gaat om grote hoeveelheden asbest. Een melding is vereist als het gaat om een beperkte hoeveelheid asbest. Het is belangrijk om te weten dat deze regels per gemeente kunnen verschillen.

 

Wie mag asbest verwijderen?

In enkele gevallen mag asbest door een particulier zelf worden verwijderd. Dit is echter alleen toegestaan als het gaat om hechtgebonden asbest. Dit is asbest dat in goede staat verkeert en niet gemakkelijk kan worden verpulverd. Als je zelf asbest wil verwijderen, moet je je houden aan strikte regels om ervoor te zorgen dat het op een veilige manier gebeurt.

Indien bedrijfsmatig asbest wordt verwijderd dient dit door een aannemer te gebeuren die dit meldt bij de arbeidsinspectie. Dit geldt voor alle soorten asbest, zowel hechtgebonden als niet-hechtgebonden asbest. Het is belangrijk om een gecertificeerde aannemer te kiezen om ervoor te zorgen dat het asbest op een veilige en professionele manier wordt verwijderd.

 

Hoe kan je asbest op een veilige manier laten verwijderen?

In de meeste gevallen dient een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf (conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, voorheen SC-530, gecertificeerd) de asbest te saneren. Deze bedrijven hebben de kennis, ervaring en middelen om asbest op een veilige manier te verwijderen en te vernietigen. Het is belangrijk om een betrouwbare en ervaren asbestverwijderaar te kiezen.