Close Menu

NEN 2991 onderzoek

De NEN 2991 is de Nederlandse norm voor de bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

Deze risicobeoordeling is een aanvulling op de asbestinventarisatie. Soms kan in spoedeisende situaties de beoordeling als zelfstandige methode uitgevoerd worden. Het doel van een NEN 2991 onderzoek is het bepalen van de asbestconcentraties in de lucht onder de heersende gebruiksomstandigheden in relatie tot de door de rijksoverheid gehanteerde grenswaarden en ter onderbouwing van directe maatregelen om blootstelling te voorkomen. Deze methode wordt niet gebruikt als eindcontrole na asbestverwijdering. De methode is gericht op het in kaart brengen van:

 • Het potentieel blootstellingsrisico;
  Hierbij wordt een voorspelling gedaan van de concentratie van asbestvezels in secundaire bronnen (zoals: stof op de vloer en in naden en kieren) die als gevolg van omgevingsomstandigheden (activiteit, luchtstromingen enz.) kunnen ontstaan.
 • Het actueel blootstellingsrisico;
  Hierbij wordt de asbestconcentratie in de lucht onder de heersende gebruiksomstandigheden (al dan niet gesimuleerd) gemeten.

Waarom een NEN2991 onderzoek?

Redenen om een NEN2991 onderzoek uit te laten voeren, zijn:

 • De aanwezigheid van niet-hechtgebonden, asbesthoudend materiaal;
 • De aanwezigheid van beschadigde of verweerde asbesthoudende materialen;
 • De aanwezigheid van materialen die amfiboolasbest bevatten;
 • Periodieke herbeoordeling als onderdeel van een asbestbeheersplan;
 • Spoedeisende situaties waarbij NEN2991 als zelfstandige methode wordt uitgevoerd.