Close Menu

Risicoklasse en SMART

Asbest heeft bepaalde eigenschappen waardoor het in het verleden veel gebruikt werd, maar ook waardoor het slecht voor de gezondheid is. Bij verwijdering van asbest is er een risico dat asbestvezels in de ademzone van werknemers terechtkomen.
 

Grenswaarden voor asbestvezels

Er zijn altijd asbestvezels in de lucht aanwezig. Het wordt pas gevaarlijk wanneer bepaalde concentraties worden bereikt. In artikel 4.46 van het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn daarom 'grenswaarden' opgenomen, waarbij maatregellen genomen moeten worden wanneer deze overschreden worden. De concentratie van de asbestvezels van het type chrysotiel overschrijdt niet de grenswaarde van 2.000 vezels per m3, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag. De concentratie van de asbestvezels van de amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet overschrijdt gezamenlijk niet de grenswaarde van 2.000 vezels per m3, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag.

(Bron: artikel 4.46 van het Arbeidsomstandighedenbesluit)
 

Nieuwe asbest risicoklassen

Er zijn risicoklassen opgesteld zodat het aantal vezels die tijdens de werkzaamheden van het asbestverwijderingsbedrijf vrijkomen worden onderverdeeld in risicoklassen. Er zijn drie klassen waar het risico in onderverdeeld wordt; risicoklasse 1, 2 en 2A. Aan de hand van de risicoklasse wordt bepaald welke voorschriften er gelden en welke maatregelen er door de asbestsaneerder genomen moeten worden.
 

SMART

Deze risicoklassering is in een geautomatiseerd internetsysteem (SMART) opgenomen. SMART bevat een zeer groot aantal bronsituaties die direct passen op werkelijke bronsituaties. Daarnaast is er een grote verscheidenheid aan acties / omgevingsfactoren, die bepalend zijn voor het actuele blootstellingrisico. Om het effect van deze verscheidenheid goed te kunnen inschatten en in te brengen in SMART, is een deskundig, onafhankelijk en integer oordeel van de inventariseerder vereist. De inventariseerder (DIA) noteert o.a. de soort asbest (afgeleid van het analysecertificaat), soort materiaal waarin het is verwerkt, de bevestigingswijze, de mate van hechtgebondenheid en de staat van het materiaal. Een betrouwbare risicoclassificatie is daarom altijd gebaseerd op het gebruik van SMART in combinatie met de argumenten van de deskundige.