Close Menu

LAVS

Het LAVS is een afkorting voor Landelijk Asbestvolgsysteem. Dit is een online asbestregister, waarin informatie over asbest in bepaalde gebouwen vermeld staat. Hierdoor is door asbest bedrijven en overheden die betrokken zijn te zien waar asbest verwerkt is en dus waar de risico’s zitten.

Ja, Ik wil graag een asbest analyse

Werkzaamheden van LAVS

Er staan in het LAVS asbest locaties vermeld. Dit is zeer bruikbaar, aangezien hierdoor iedereen voorzien is van dezelfde informatie. Niets zo vervelend als onduidelijkheden in de informatievoorziening. Iedereen die betrokken is bij de asbestverwijdering kan bij het LAVS inloggen om de gegevens onder ogen te krijgen. Een aantal voordelen van het gebruik van LAVS zijn:

  • Duidelijke, transparante informatie over het proces van asbestverwijdering;
  • Asbest wetgeving wordt beter nageleefd;
  • Dezelfde, eenduidige informatie voor alle partijen die betrokken zijn bij het project

Waarom LAVS?

Het gebruik van LAVS is door asbestinventarisatiebedrijven en asbestsaneerders wettelijk verplicht. Alle stappen in de asbestketen en de daarbij behorende, relevante documenten dienen in het LAVS te worden geregistreerd door de desbetreffende bedrijven. De uitgevoerde werkzaamheden worden bij Asbest LAVS verwerkt. Zo beschikken opdrachtgevers, inventariseerders, asbestverwijderaars en inspecteurs allemaal over dezelfde informatie, wat onduidelijkheid voorkomt. Alle gegevens worden bewaard zodat deze bij klussen in de toekomst opnieuw geraadpleegd kunnen worden. Op die manier hoeven de gegevens slechts één keer worden ingevoerd. Voor meer informatie zie onze LAVS pagina.

LAVS en Fiberscan

Het verwijderen van asbest moet gebeuren door een gecertificeerd bedrijf. Zo krijgt iedereen beter inzicht in de aanwezigheid van asbest een de verwijdering ervan. Heeft u vragen over het Landelijk Asbestvolgsysteem? Neem dan contact met ons op. Ook met vragen over de werkwijze van het LAVS staan wij u graag te woord.
 

Over Fiberscan

Fiberscan B.V. is een onafhankelijk milieutechnisch adviesbureau voor asbest. Sinds 2002 is Fiberscan gespecialiseerd in het uitvoeren van verschillende asbestonderzoeken. Wij staan bekend om onze professionele, zorgvuldige en betrouwbare manier van werken. Met name in en rond Amsterdam, Haarlemmermeer en Haarlem zijn wij regionaal bekend.