Close Menu

Asbest Renovatie Amsterdam

Wilt u een asbest renovatie in Amsterdam uit laten voeren? Maak dan eerst gebruik van een asbest inventarisatie Type A en eventueel ook van een inventarisatie Type B. We zorgen dan voor een grondige analyse en een helder rapport over de asbestrisico’s.

Deskundige asbest inventarisatie

Laat een grondige inventarisatie uitvoeren op het moment dat u een asbest renovatie in Amsterdam uit wilt voeren. Wilt u bijvoorbeeld een bouwwerk slopen en dat opnieuw opbouwen, of breken om het puin na een incident op te kunnen ruimen? De kans bestaat dat daarbij asbestvezels vrij zullen komen. Een asbest renovatie in Amsterdam is wat dat betreft niet zonder risico’s. Laat hier professioneel naar kijken, bijvoorbeeld door de specialisten van Fiberscan.

Kosten van asbest renovatie

Bent u benieuwd naar de kosten van een asbest renovatie in Amsterdam? Dat asbest inventariseren kosten met zich meebrengt is bekend, maar de exacte bedragen hangen sterk af van het type inventarisatie en de grootte van uw ruimte of woning. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Asbestrenovatie in Amsterdam uitgevoerd door Fiberscan