Close Menu

Asbest Inventarisatie Amsterdam

Laat een asbest inventarisatie in Amsterdam uitvoeren, zodat u een goed beeld krijgt van de plaatsen waar asbest aanwezig is. Zijn in uw woning of pand asbest cementen toegepast, zijn er asbest golfplaten aanwezig of zit asbest wellicht in de isolatiematerialen?

Type astbestinventarisatie

U kunt een asbest inventarisatie in Amsterdam uit laten voeren op basis van verschillende soorten. Maak gebruik van een Type A inventarisatie en op basis daarvan eventueel ook van de Type B analyse. Wilt u een bestaand pand in gebruik gaan nemen of verkopen? Dan is een Type G wellicht beter voor u geschikt.

Asbest veilig Saneren

Na de asbest inventarisatie in Amsterdam heeft u de mogelijkheid om het asbest te verwijderen, of dit te laten saneren. Laat bij voorkeur een asbestsanering uitvoeren door een gecertificeerde onderneming, ook wanneer het gaat om de hechtgebonden variant. U voorkomt op die manier belangrijke risico‚Äôs met het oog op uw gezondheid. Heeft u vragen over de asbest inventarisatie in Amsterdam of over het verwijderen hiervan? Neem direct contact met ons op.

Asbestinventarisatie omhelst allerlei soorten taken, zoals het constateren van gebroken asbestpijpen