Asbestonderzoek

Laat een asbestonderzoek uitvoeren op het moment dat u een bouwwerk of object geheel of gedeeltelijk wilt (laten) slopen, of wanneer u een bestaand gebouw in gebruik wilt nemen. U bent dan goed voorbereid en u voldoet bovendien aan de wettelijke verplichtingen.

Direct waarneembaar asbest (type-A)

Hieronder worden alle asbesttoepassingen verstaan die direct visueel waarneembaar zijn of die m.b.v. licht destructief onderzoek waar te nemen zijn. Bij licht destructief onderzoek wordt de bouwkundige integriteit van het bouwwerk of object niet aangetast. De Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) onderzoekt d.m.v. destructief onderzoek alle asbesttoepassingen die de inventariseerder, op basis van zijn deskundigheid als asbestverdacht beschouwd. Voorheen werd dit een asbestinventarisatie type-A genoemd.

Niet-direct waarneembaar asbest (type-B)

Hieronder worden alle asbesttoepassingen verstaan die niet direct visueel waarneembaar zijn of die m.b.v. licht destructief onderzoek niet waar te nemen zijn en alleen door zwaar destructief onderzoek met aantasting van de bouwkundige integriteit kunnen worden opgespoord. Bij zwaar destructief onderzoek kan de bouwkundige integriteit van het bouwwerk worden aangetast. Met destructief onderzoek wordt onderzoek gedaan naar vermoedelijk aanwezig verborgen asbest. Voorheen werd dit een asbestinventarisatie type-B genoemd.

Verwijderen van asbest

In de meeste gevallen is toestemming vereist van de gemeente. In de Bouwverordening van de gemeente staat wanneer een sloopvergunning en wanneer een melding verplicht is. In enkele gevallen mag asbest door een  particulier zelf worden verwijderd. Indien bedrijfsmatig asbest wordt verwijderd dient dit door een aannemer te gebeuren die dit meldt bij de arbeidsinspectie. In de meeste gevallen dient het asbest door een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf (SC-530 gecertificeerd) te  worden verwijderd. Fiberscan kan u hierbij begeleiden. Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.

Offerte aanvragen bij Fiberscan          Brochure aanvragen bij Fiberscan

Asbestonderzoek

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering