Asbest Inventarisatie Type A

Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie is een onderzoek in een pand of object waarbij gezocht wordt naar asbesttoepassingen. Asbestinventarisaties worden uitgevoerd volgens het 'Processchema Asbestinventarisatie' (bijlage XIIIa, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling) voorheen de SC-540.

Het doel van de inventarisatie is het volledig in kaart brengen, identificeren en kwantificeren van alle asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen die aanwezig zijn in een bouwwerk, object of op een plaats waar een incident heeft plaatsgevonden en asbest is vrijgekomen.

Direct waarneembaar asbest (type-A)

Hieronder worden alle asbesttoepassingen verstaan die direct visueel waarneembaar zijn of die m.b.v. licht destructief onderzoek waar te nemen zijn. Bij licht destructief onderzoek wordt de bouwkundige integriteit van het bouwwerk of object niet aangetast. De Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) onderzoekt d.m.v. destructief onderzoek alle asbesttoepassingen die de inventariseerder, op basis van zijn deskundigheid als asbestverdacht beschouwd. Voorheen werd dit een asbestinventarisatie type-A genoemd.

Niet-direct waarneembaar asbest

Hieronder worden alle asbesttoepassingen verstaan die niet direct visueel waarneembaar zijn of die m.b.v. licht destructief onderzoek niet waar te nemen zijn en alleen door zwaar destructief onderzoek met aantasting van de bouwkundige integriteit kunnen worden opgespoord. Bij zwaar destructief onderzoek kan de bouwkundige integriteit van het bouwwerk worden aangetast. Met destructief onderzoek wordt onderzoek gedaan naar vermoedelijk aanwezig verborgen asbest. Voorheen werd dit een asbestinventarisatie type-B genoemd.

 

Neem vrijblijvend contact op.

Offerte aanvragen bij Fiberscan          Brochure aanvragen bij Fiberscan

Asbest-Inventarisatie-Type-A - Fiberscan nabij Haarlem en Amsterdam

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering