Asbest Golfplaten

Asbest golfplaten werden tot 1993 veelvuldig toegepast in de bouw. Bevinden zich binnen uw woning of onderneming van deze asbest golfplaten en wilt u een deskundige asbestanalyse uit laten voeren? Fiberscan is gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestinventarisaties. Asbest heeft een aantal uitstekende functionele eigenschappen. Het materiaal is sterk en isoleert goed, maar vormt daarnaast een zeer schadelijk risico voor de volksgezondheid. Voer daarom altijd eerst een asbestonderzoek uit voordat u asbest golfplaten wilt (laten) verwijderen. Zo kunt u rekening houden met de samenstelling, eventuele beschadiging en/of eventuele incidenten in het verleden omtrent de asbest in uw golfplaten.

Asbest golfplaten gevaar voor de gezondheid

Wilt u een inventarisatie van asbest laten uitvoeren? Fiberscan onderzoekt asbest in golfplaten, maar ook andere toepassingen van asbest. Fiberscan is gecertificeerd conform SC 540, waarborg voor een vakkundige aanpak. Met onze grondige analyse van asbest, kunt u rekenen op een professioneel advies van een asbestdeskundige. Fiberscan beschikt over uitstekend opgeleide specialisten, die weten waar ze over spreken en hoe ze de risicio's op asbestbesmetting kunnen beperken tot een minimum

Asbest golfplaten laten inventariseren

Afhankelijk van uw situatie kan Fiberscan verschillende typen asbestinventarisaties uitvoeren. Wij zorgen altijd voor de juiste inventarisatie voor uw asbest golfplaten. Bij inventarisatie Type A wordt de bouwkundige integriteit van het bouwwerk niet aangetast, maar bij Type B wel. Welke inventarisatie uitgevoerd wordt is dus ook afhankelijk van de plannen voor het bouwwerk.

Asbest (laten) verwijderen?

In de meeste gevallen is toestemming vereist van de gemeente. In de Bouwverordening van de gemeente staat wanneer een sloopvergunning en wanneer een melding verplicht is. In enkele gevallen mag asbest door een particulier zelf worden verwijderd. Indien bedrijfsmatig asbest wordt verwijderd dient dit door een aannemer te gebeuren die dit meldt bij de arbeidsinspectie. In de meeste gevallen dient het asbest door een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf (SC-530 gecertificeerd) te worden verwijderd. Heeft u een inventarisatie van asbest uitgevoerd, en u wilt de asbest (laten) verwijderen? Laat asbest verwijderen door een gecertificeerde verwijderaar, om gezondheidsrisico’s uit te sluiten. 

Offerte aanvragen bij Fiberscan          Brochure aanvragen bij Fiberscan

Asbest Golfplaten laten verwijderen

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering