Asbest Analyse

Wilt u een asbest analyse uit laten voeren, bijvoorbeeld omdat u een sloopmelding doet? Maak dan gebruik van Fiberscan. Wij werken conform onze SC 540 certificering, waardoor u kunt rekenen op een uitstekende dienstverlening. Met een asbest analyse kunt u rekenen op een professioneel advies van een gecertificeerde asbestdeskundige. Fiberscan beschikt over uitstekend opgeleide specialisten, met een uitgebreide ervaring en goede vakkennis om zo een optimale asbest analyse uit te voeren. Zij weten waar ze over spreken en hoe ze de risicos in dienen te schatten. 

Asbest analyse type-A

Indien u een bouwwerk of object (vr 1994) geheel of gedeeltelijk wilt afbreken, is een asbestinventarisatie wettelijk vereist. Een asbestinventarisatie naar direct waarneembaar asbest is hiervoor geschikt. Hieronder worden alle asbesttoepassingen verstaan die direct visueel waarneembaar zijn of die m.b.v. licht destructief onderzoek waar te nemen zijn. Bij licht destructief onderzoek wordt de bouwkundige integriteit van het bouwwerk of object niet aangetast. De Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) onderzoekt d.m.v. destructief onderzoek alle asbesttoepassingen die de inventariseerder, op basis van zijn deskundigheid als asbestverdacht beschouwd. Voorheen werd dit een asbestinventarisatie type-A genoemd.

Deskundige asbest analyse type-B

Blijkt er op basis van een asbest analyse van het type-A dat er waarschijnlijk sprake is van asbest, dat visueel niet zichtbaar is? Laat dan een asbestinventarisatie naar niet-direct waarneembaar asbest uitvoeren. Hieronder worden alle asbesttoepassingen verstaan die niet direct visueel waarneembaar zijn of die m.b.v. licht destructief onderzoek niet waar te nemen zijn en alleen door zwaar destructief onderzoek met aantasting van de bouwkundige integriteit kunnen worden opgespoord. Bij zwaar destructief onderzoek kan de bouwkundige integriteit van het bouwwerk worden aangetast. Met destructief onderzoek wordt onderzoek gedaan naar vermoedelijk aanwezig verborgen asbest. Voorheen werd dit een asbestinventarisatie type-B genoemd.

Asbest verwijderen na analyse

In de meeste gevallen is toestemming vereist van de gemeente. In de  Bouwverordening van de gemeente staat wanneer een sloopvergunning en  wanneer een melding verplicht is. In enkele gevallen mag asbest door een particulier zelf worden  verwijderd. Indien bedrijfsmatig asbest wordt verwijderd dient dit door een aannemer te gebeuren die dit meldt bij de arbeidsinspectie. In de meeste gevallen dient het asbest door een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf (SC-530 gecertificeerd) te  worden verwijderd.

Offerte aanvragen bij Fiberscan          Brochure aanvragen bij Fiberscan

Asbest Analyse

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering