Asbest Afvoeren

In de meeste gevallen is toestemming vereist van de gemeente. In de  Bouwverordening van de gemeente staat wanneer een sloopvergunning en  wanneer een melding verplicht is. In enkele gevallen mag asbest door een particulier zelf worden verwijderd. Wilt u asbest afvoeren, bijvoorbeeld omdat u een bouwwerk of object gedeeltelijk of geheel wilt afbrengen? Fiberscan kan u van dienst zijn met een asbest inventarisatie, zodat u een goed beeld krijgt van de vezels die er aanwezig zijn. Met name de niet-hechtgebonden variant zorgt voor belangrijke risico’s, waardoor het van belang is om hier professioneel naar te laten kijken. Vervolgens kunt u asbest afvoeren, op basis van de specifieke normen en regels die daarvoor gelden. Indien bedrijfsmatig asbest wordt verwijderd dient dit door een aannemer te gebeuren die dit meldt bij de arbeidsinspectie. In de meeste gevallen dient het asbest door een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf (SC-530 gecertificeerd) te worden verwijderd.

 

Asbest-afvoeren-in-beschermde-zakken-Fiberscan

Asbest afvoeren na inventarisatie

Asbest afvoeren is een taak voor specialisten. Wanneer men vermoed dat er sprake is van asbest, voeren wij eerst een deskundig asbestonderzoek uit. Fiberscan kan bij het afvoeren van asbest uit een pand ondersteuning verlenen door deskundige aanwijzingen te geven tijdens de uitvoering. Daarnaast kan Fibserscan het gehele proces van het asbest saneren voor de opdrachtgever begeleiden (sloopmanagement), indien dit gewenst is.

Niet alle asbest afvoeren

In sommige gevallen kan het voorkomen dat asbest in een pand of object prima kan blijven. Het is in dat geval wel nodig om een asbestbeheersplan op te laten stellen waarin beschreven wordt hoe een pand of object veilig gebruikt kan worden. Fiberscan kan u van dienst zijn bij het opstellen van zo’n plan wanneer asbestverwijdering niet direct noodzakelijk is. Vervolgens kunt u asbest afvoeren, op basis van de specifieke normen en regels die daarvoor gelden. Indien bedrijfsmatig asbest wordt verwijderd dient dit door een aannemer te gebeuren die dit meldt bij de arbeidsinspectie. In de meeste gevallen dient het asbest door een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf (SC-530 gecertificeerd) te worden verwijderd.

Asbest in golfplaten

Asbest golfplaten werden tot 1993 veelvuldig toegepast in de bouw. Bevinden zich binnen uw woning of onderneming van deze asbest golfplaten en wilt u een deskundige asbestanalyse uit laten voeren? Fiberscan is gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestinventarisaties. Asbest heeft een aantal uitstekende functionele eigenschappen. Het materiaal is sterk en isoleert goed, maar vormt daarnaast een zeer schadelijk risico voor de volksgezondheid. Voer daarom altijd eerst een asbestonderzoek uit voordat u asbest golfplaten wilt (laten) verwijderen. Zo kunt u rekening houden met de samenstelling, eventuele beschadiging en/of eventuele incidenten in het verleden omtrent de asbest in uw golfplaten.

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering