Onvoorzien asbest

 

Bij het saneren van de geinventariseerde asbesttoepassingen kan er toch nog onvoorzien asbest worden aangetroffen. Dit dient door het asbestverwijderingsbedrijf gemeld te worden aan het inventarisatiebureau. Het inventarisatiebureau kan op locatie langskomen om het onvoorziene asbest te inventariseren en rapporteren zodat de asbestsaneerder het aangetroffen asbest alsnog kan verwijderen.

Op grond van de aard van het aangetroffen asbest en / of de asbesthoudende producten, de wijze waarop deze in de constructie zijn bevestigd en de omgevingsomstandigheden kan, een indeling in n van de drie risicoklasse (1, 2, 2A) voor verwijdering worden gemaakt.

De gegevens van een asbestinventarisatie kunnen worden gebruikt om een beeld te vormen van de eventuele gezondheidsrisico's en om een indicatie te verkrijgen van de kosten van een eventuele asbestsanering.

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering