Niet-direct waarneembaar asbest (type-B)

 

Hieronder worden alle asbesttoepassingen verstaan die niet direct visueel waarneembaar zijn of die m.b.v. licht destructief onderzoek niet waar te nemen zijn en alleen door zwaar destructief onderzoek met aantasting van de bouwkundige integriteit kunnen worden opgespoord.

Bij zwaar destructief onderzoek kan de bouwkundige integriteit van het bouwwerk worden aangetast. Met destructief onderzoek wordt onderzoek gedaan naar vermoedelijk aanwezig verborgen asbest.

Voorheen werd dit een asbestinventarisatie type-B genoemd.

Offerte aanvragen bij Fiberscan          Brochure aanvragen bij Fiberscan

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering