Asbestinventarisatie

 

Een asbestinventarisatie is een onderzoek in een pand of object waarbij gezocht wordt naar asbesttoepassingen. Asbestinventarisaties worden uitgevoerd volgens het 'Processchema Asbestinventarisatie' (bijlage XIIIa, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling) voorheen de SC-540.

Het doel van de inventarisatie is het volledig in kaart brengen, identificeren en kwantificeren van alle asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen die aanwezig zijn in een bouwwerk, object of op een plaats waar een incident heeft plaatsgevonden en asbest is vrijgekomen.

 

Offerte aanvragen bij Fiberscan          Brochure aanvragen bij Fiberscan

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering