Asbest


Asbest is een verzamelnaam voor meerdere in de natuur voorkomende mineralen (silicaten). De mineralen zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldvormige vezels.

Er zijn zes soorten asbest (vezelachtige silicaten):

  • Actinoliet (Cas-nummer 77536-66-4);
  • Amosiet (Cas-nummer 12172-73-5);
  • Anthofylliet (Cas-nummer 77536-67-5);
  • Chrysotiel (Cas-nummer 12001-29-5);
  • Crocidoliet (Cas-nummer 12001-28-4);
  • Tremoliet (Cas-nummer 77536-68-6).

De meest toegepaste soorten zijn chrysotiel en amosiet.

 

Offerte aanvragen bij Fiberscan          Brochure aanvragen bij Fiberscan

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering